יחידות האם הסוריות בגזרה היו הדיוויזיות הממוכנות ו, כאשר אליהן הוכפפו כוחות נוספים הוא מגיש את הנתונים לעוסים ואותו אדם הטעה גם כאן וגם כאן"
וככה אני מתחיל לנוע, ואני רואה עוד טנק מצטרף אליי, ועוד טנק מצטרף אליי" ברם, טנק העומד בעמדה גבוהה, וצריך לפגוע במטרה נמוכה מאוד, חייב לנוע קדימה כדי להשיג הנמכה מספיקה, וכך הוא חושף עצמו כלפי יריבו"

IDF ARMOR חיל השריון

לעזרת החטיבה נשלח כוח תגבורת שכלל 11 טנקים משרידי גדוד 53 של חטיבה 188 בפקדו של סא"ל , שישמש עד זה לא מכבר כמפקד הגדוד.

2
ירדה עלינו כמו גשם של
לאחר 500 מטרים של חיפוש דרך תחת אש בלתי פוסקת פיצוץ עוצר את הטנק שלו, הוא עובר לטנק אחר וממשיך קילומטר נוסף כאשר שרשרת הטנק נקרעת, הטור כולו עומד, "ואני מרגיש כאילו כל עם ישראל מסתכל עליי, איזה ביזיונר אני שמכשיל את המלחמה
אביגדור קהלני
כאשר הגזרה הצפונית מהכפר מוצב 103 עד מוצב 110 , הייתה באחריות גדוד 74 של החטיבה בפיקודו של סא"ל
עוז77
אל המוצב מגיע רב הפיקוד להתפלל עם החיילים ויאנוש אומר לו שמלחמה תיפתח היום, כנראה בשעה שש
הוא נותן פקודות אך נראה שאיש אינו מבצע אותן
ב פיקד על פלוגת טנקי פטון ב המחודש, שלחמה בצפון סיני, וב נפצע קשה The presence of any unattributed copyrighted images on this is unintentional

אודות

Kahalani was a career officer in the IDf 1973 , he served as commander of an armored battalion on the Golan Heights.

אביגדור קהלני
שניים משיריו הולחנו ובוצעו על ידי : "אני נשבע לך" ו"את לי הבית"
קרב עמק הבכא
בשנת הצטרף לתנועת "", שקוראת ל
אביגדור קהלני
בשעות הצהריים החלו הסורים לסגת וטנקי חטיבה 7 החלו להתקדם ולתפוס מחדש את העמדות השולטות בעמק