מנכ"ל הבורסה, , אשר נכנס לתפקיד שבועות ספורים לפני המעבר לבניין החדש, הזמין שתי הערכות בלתי תלויות לכדאיות המעבר לבניין החדש חברי הבורסה שאינם בנקים בלטו בקצב רכישת הלקוחות החדשים, עם קפיצה של כ-170% לעומת שנת 2019
היות שלמעלה מ-70% ממשקל המדד נבע מכעשר מניות בלבד , כשאחת מהן שינתה ערכה בחדות המדד הגיב בחריפות ולכן נחשב ריכוזי מדי זאת, גם לאור נפח המסחר הקטן יחסית בימי ראשון, ובעיקר מכיוון שהבורסות העיקריות בעולם אינן פעילות בימי ראשון

אתר הבורסה

המסחר היומי במסגרת " " ארך בלבד.

24
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
נגזרים נסחרים בזירת המעו"ף, ולהם כללי מסחר אחרים מאלו של נכסים אחרים הנסחרים במסגרת מסחר הרצף כך למשל במעו"ף מצטטים מחירים בשקלים, וברצף באגורות
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
על מנת להיסחר בבורסה נדרשת חברה לעמוד בקריטריונים מסוימים הן בעת ההנפקה, והן בתקופת המסחר, קריטריונים אלה מעוגנים בתקנון הבורסה ובהנחיות הזמניות
אתר הבורסה
בנוסף, ההקלות הסדירו רישום של חברות הרשומות בישראל לרישום בבורסות מוכרות בחו"ל ואפשרו שינוי משטר דיווח בהתאם לכך משקל כל מניה במדד נקבע לפי שווי החזקות הציבור בה
הבורסה החלה לפעול ב- 1953, והמסחר המשיך להתנהל במשרדי עד שנת , עת עברה הבורסה למשכן עצמאי, ב"פסאז'" ברחוב אלנבי 113, תל אביב היחס בין מספר הקומות לגובה אינו סטנדרטי, משום שהבניין כולל קומות בעלות תקרות גבוהות, כגון קומת הכניסה המתנשאת לגובה של 10 מטרים

מניית פרטנר

פלטפורמת TASE UP נפרדת מפלטפורמת המסחר לחברות הציבוריות בבורסה בתל אביב והחברות הרשומות בה נשארות פרטיות — אינן מבצעות IPO, אינן מחויבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך ואינן כפופות לחובת פרסום תשקיף בעת רישום ניירות הערך למסחר.

30
אתר הבורסה
בשונה ממדינות אחרות, בישראל ניתן רישיון פעולה לבורסה אחת לניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
המדד מורכב ממדד ת"א 35, בתוספת מדד ת"א 90
בורסת
הבורסה גובה עמלות הן מחברי הבורסה, על הפעולות המבוצעות בה, והן מהחברות המונפקות בה
הבורסה נוסדה בסוף שנת 1953 כחברה שלא למטרות רווח, כלומר, כחברה שאינה רשאית לחלק רווחים לבעליה בתערוכה, הוצגו תעודות מנייה מיוחדות, אביזרים שונים מזירות המסחר ותמונות המספרות על התפתחות הבורסה
המדד כולל 20 איגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בדירוג A- ומעלה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב הצמודות למדד, אשר נכללות במאגר האג"ח, תוך סייגים על מספר סדרות פר מנפיק תקנון הבורסה נועד לקבוע כללים לניהול תקין והוגן של הבורסה והוא מסמך המתעדכן באופן תכוף ובהתאם לשינויים בשוק ההון הישראלי

מניית פרטנר

מטרת הרפורמה היא בין היתר הקטנת הריכוזיות במדדים.

22
אתר הבורסה
קרן סל היא מוצר היברידי, מאחר שהיא נסחרת בבורסה בדומה לכל ניירות הערך הנסחרות בבורסה, וניתן לרכוש או למכור את הקרן באמצעות הבורסה
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
אזרחים המעוניינים לסחור בבורסה, עושים זאת באמצעות חברי הבורסה הבנקים ובתי ההשקעות שצוינו , אשר גובים מסוחרים עם מחזורים נמוכים עמלה גבוהה בהרבה על שירותיהם
בורסת
ניתן בדרך כלל לקבל הנחה של עשרות אחוזים מהתעריפון הבנקאי בבקשה בלבד, גם ללא מחזורים משמעותיים לכ-0