By showing external content you accept the {termsUrl} of {hostName} בשלב זה בר כבר היה , ורחל הלכה בדרכו והתנצרה גם כן
בשנת ירש בנו את משרת האוצר הכללי של בגדאד בנו של אליאס - זכה לתואר האצולה "ה של "

ששון גלעד

אשתו, אסתר הייתה הפקידה האזרחית הראשונה בעיר.

10
ששון גלעד
הוא היה נשוי לאלין קרולין דה רוטשילד — , בת ל המפורסמת, וכך נוצרו קשרי נישואין בין שתי המשפחות
מסורת השיפוט של הבדווי הנגב ששון בר צבי חוק ומשפט
נושא עבודת הדוקטורט: "'מלך והדיוט' — יחסם של חז"ל לשלמה המלך"
ששון גלעד
בשנת 1993 הוענק לו התואר
אביה היה ו, בנו של , סוחר בינלאומי ועשיר מופלג יליד ב-1941 הלך לקורס מ"כים של
בן אחר של דוד, — נחשב למי שהיה יזם עיקרי מאחורי תהליך ה של מזרח הודו במחצית השנייה של על פתיחת המקום אחראית קבוצת היזמות הקולינארית "סינטה בר"

‫ששון הבר באחוזה , חיפה

דוד ששון היה מעורב ב בבומביי כבר משנת הגעתם לעיר, ופעל תחילה כמתווך בין חברות ה הבריטיות לבין סוחרים ממקומיים, ולאחר מכן כמשקיע בנכסים בעלי ערך באזור ה של העיר.

25
ששון הבר באחוזה
לכן על אף שהאווירה והשרות נעימים כנראה שלא נחזור
טליה ששון
מאמרים לא שפיטים: , דף שבועי 1255, פרשת בשלח תשע"ח
ששון בר
סלימאן נישא בשנת ל - , מלומדת ו אשר הייתה גם היא עם קשרים משפחתיים למשפחת ששון לאחר פטירתו של סלימאן בשנת 1894, קיבלה לניהולה חלק מעסקי המשפחה והצטיינה בכך