כל ההליך הממוחשב נועד להחליף את ההליך הידני של מילוי טפסים ושליחתם למחוז לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללימודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה
קצובת הבראה עובדת הוראה בשנת ההשתלמות, שתלד במהלך שנת ההשתלמות, תהיה זכאית להמשיך ולקבל מענקים כל עוד תעמוד בחובות ההשתלמות ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר ה — 15, יתבצע במענק בחודש שלאחר מועד קבלת הקבלות

חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת

המערכת מאפשרת לגננת לנהל שעות מילוי מקום,שעות בודדות והיעדרויות שאינן מדווחות על ידי המפקחת , מאפשרת לצפות בנתוני מערכת השעות והתפקיד שדווחו ע"י המפקחת וגם מספקת כלים לבקרה ומעקב בצורה מקוונת.

20
חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת
ההחזר יתבצע באחת משתי הדרכים: א
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
במידה ועמיתה קיבלה החזר דמי לידה מביטוח לאומי בגין עבודתה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות לא יקוזז סכום זה מהחזר דמי לידה המגיע מקרן ההשתלמות
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
התשלום יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות
החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה הציבורית ויבוצע על ידי מחלקת קרנות ההשתלמות בבנק הבינלאומי המנכ"ל אבואב אומר, כי לצד הקידום הפדגוגי של המורים המשרד מקדם לטובתם את השירותים המינהליים ועושה הכל כדי ליצור שקיפות והדברות ישירה
החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית במסגרת תמריצים המחלקה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך תישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות ובחזרה של עובד הוראה הגר ביישוב פיתוח אין לדווח על הוצאות נסיעה עתידיות

חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת

משתלמים תושבי אילת זכאים להחזר טיסה אחת בשבוע, בצירוף כרטיס טיסה.

15
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
יש למלא דיווח נסיעות בגין כל חודש בטופס נפרד
חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת
בקשה לקבלת החזר יש להגיש על גבי טופס דיווח נסיעות ניתן להוריד מאתר זה , בגין כל חודש בנפרד באמצעות צור קשר באתר זה
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
עמיתה אשר היתה בשנת השתלמות מטעם הקרן וילדה, תקופת הזכאות היא החל מתאריך ה — 19 במאי בשנת ההשתלמות ועד עשרה חודשים לאחר תום השבתון
ההוצאה חלה על המשתלם, ו הקרן לא תחזיר כספים עבור תשלום זה גובה המענק נקבע לפי: א
יש להסדיר במוסד לביטוח לאומי את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי עם זאת, על העובדים המעוניינים לקבל שירות זה, עליהם להירשם באתר האינטרנט של המשרד בדף הבית- פורטל עובדי הוראה

פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות

למידע בנושא החזר שכר לימוד והוצאות לבעלי תואר שלישי.

7
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
עמיתה אשר מקבלת החזר דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו או אינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומי, זכאית לדמי לידה חלקיים או להשלמה יחסית עד לגובה דמי הלידה המקסימליים להם היתה זכאית מקרן ההשתלמות, בכפוף לתאריך הלידה
חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת
העדכון יהיה רטרואקטיבי לתחילת שנת ההשתלמות
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
כמו-כן, יוכלו העובדים לקבל את טופסי 106, שבו יוכלו לראות את פירוט ההפרשים למעלה מחצי שנה אחורנית, זאת בשונה מתלוש המשכורת המודפס