חומרי ההוראה להלן עוסקים במעגלי החברות לצורך עדכוני הסכומים באופן שוטף יש לפנות ללשכה
אם כי האנונימיות יוצרת גם הזדמנויות חיוביות ובלבד שהגולשים פועלים לפי נימוסי רשת נטיקט ונורמות התנהגות שנועדו לתקשורת נכונה במרשתת המעגל האינטימי מונה בדרך כלל מעט חברים

משרד החינוך פורטל עובדי הוראה

תוכנית הלימודים נועדה להכיר לתלמידים את המגוון, העושר והאיכות הגלומים בספר התנ"ך, לדעת וללמד את עיקרי הסיפור התנ"כי המבוסס על שיח וביקורת, מתוך חתירה להפקת משמעות ורלוונטיות לחיים.

29
מינהל עובדי הוראה
המתחרים בה נדרשים להפגין חשיבה מתמטית גבוהה ויצירתיות על מנת לפתור בעיות מאתגרות וקשות במיוחד
מינהל עובדי הוראה
לפעמים הקשר מתפתח לחברות בעולם האמיתי
מינהל עובדי הוראה
קהל יעד: תלמידים ומורים בעל-יסודי בכל תחומי הדעת מה?
משרד החינוך, מנהל מדע וטכנולוגיה, האגף למצוינות בחינוך הטכנולוגי, מנהלים יחד במיזם משותף עם את נבחרות ישראל במדעים: פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, מדעי המחשב, ביולוגיה והנבחרת הצעירה היא הופכת את תהליכי הלמידה השיתופיים ליעילים יותר
כמו כן, בסביבה הדיגיטלית הייעודית מוצגות הנחיות להפקת מגוון תוצרים דיגיטליים: אפליקציה, משחק דיגיטלי, תערוכה וירטואלית, בלוג, סרטון ועוד תופעת החברויות באינטרנט מאפיינת את המרשתת מראשית הקמתה

מינהל עובדי הוראה

האינטרנט מאפשר שמירה על אנונימיות ואי חשיפה של הזהות האמיתית.

22
מינהל עובדי הוראה
האולימפיאדה הלאומית של משרד החינוך 2
עם פרסום התקנון
שאר הפרקים ערוכים בהתאם לרמת החינוך שבה מועסק עובד-ההוראה גננות, מורים בבתי-ספר יסודיים, עובדי הוראה בתפקידי ניהול, בתפקידי הדרכה ופיקוח וכו' , בפרקים אלה ההתייחסות היא ספציפית לנושאים המייחדים את רמת החינוך שבה מדובר כגון: הגמולים המיוחדים לכל אחד מנושאי התפקידים השונים, אופן מינויו והגדרת תפקידיו
משרד החינוך פורטל עובדי הוראה
סביבת מודל של משרד החינוך מאפשרת לקיים תהליכים מתקדמים של הוראה, למידה והערכה מכל מקום, בכל זמן ובכל אמצעי קצה