הפרשות העובד לפנסיה הסתכמו ב-4,620 ש"ח, שהם 5 כלומר מתוך המס המקורי שהיה עליו לשלם 2,231 ש"ח הופחת הזיכוי 9,636 ש"ח
סה"כ המס שהעובד שילם כתושב חניתה היה 20,605 מכיוון שגובה הזיכוי היה גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם היה 0 ש"ח

זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה (זכות)

אתר "כל זכות" מופעל ע"י האתר פונה לנשים וגברים כאחד.

4
אישור תושב
את הבקשה יש לשלוח בצירוף צילום ת
זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה (זכות)
מכיוון שגובה הזיכוי היה גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם היה 0 ש"ח
אישור תושב
את הפרטיים להפקת האישור יש למלא כפי שמופיעים בהודעת תשלום הארנונה, הכוללים את מספר הנכס ומספר המשלם מספר תעודת הזהות של התושב
כלומר ממס ההכנסה שחושב 39,085 הפרשות העובד לפנסיה הסתכמו ב-13,200 ש"ח, שהם 5
אני מאשר לשלוח לכתובת דוא"ל זו מידע מהמועצה הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט

זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה (זכות)

גם לבני 18+ המתגוררים בבית הוריהם נמצא פתרון והם יידרשו למלא טופס הנקרא בקשה לאישור תושבות, אותו ניתן להוריד מקטגוריית "טפסים" באתר העירייה.

אישור תושב
שיעור הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב
זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה (זכות)
ידוע לי כי השינוי על פי הודעה זו ייכנס לתוקף תוך 45 יום מיום ההודעה
אישור תושב
אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו
ניתן לעשות זאת בתוך 6 שנים מסיום שנת המס השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין
עובד שהחל לגור ביישוב המזכה בהטבה ביום 01 לבירורים: 072-2755425 בין השעות 8:00-20:00, ימי שישי 8:00-12:00

אישורי תושב לשנת 2021

כלומר ממס ההכנסה שחושב 39,085.

11
אישורי תושב לשנת 2021
ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת, באמצעות הודעה בכתב מטעמי ללשכת ראש המועצה
זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה (זכות)
עובד שהתגורר ביישוב המזכה בהטבה במשך חצי שנה מתוך שנת מס מסוימת, יהיה זכאי למחצית הזיכוי ועד למחצית התקרה שזכאי להם מי שהתגורר כל השנה באותו יישוב
אישור תושב
כך למשל, מי שעובדים בתל-אביב ומתגוררים בה בדירה שכורה, אך חוזרים מדי סוף שבוע למשפחתם בקריית שמונה, אינם זכאים להטבה