במידה ומדובר על שלוש ארבע שנים לאחור כנראה שלא ניתן לתקן זאת 4 התפטרתי מהעבודה לפני כחצי שנה אחרי 7 חודשי עבודה
טובת כלל הציבור דורשת, שהמסגרת התקציבית תשמר ושהרשות תעשה שימוש בכספי הציבור לטובת הכלל זה ממש ממש הפתיע אותי כי המדינה מעודדת אי משיכת הפיצויים מהקרן כדי להגדיל הפנסיה, וזה מה שרציתי לעשות…

Consular Electronic Application Center

חדש באתר: - הודעה על פרטי נאמנות לפי סעיף 131 ג1 לפקודת מס הכנסה, הנישום מחויב להודיע על נאמנות שברשותו, סוגה ופרטייה של הנאמנים- הודעה זו מצורפת כנספח לדוח השנתי.

5
טופס 106, 101, 161, 1301 ועוד
אם החתמתי את המעסיקים על סעיך 14 הם יכולים בכל זאת לא לתת לי מכתב שחרור כספי פיצויים? אציין רק, שבעזיבתי את שני מקומות העבודה הקודמים לאחר וותק של 3 שנים ו- 2
טפסים
אני ממלאה עבורה טופס 161א, וככה נתקלתי גם בכתבות שלך
טפסים
דוח על הוצאות עודפות, דוח שנתי המפרט ברמה חודשית את ההוצאות העודפות והמקדמות ששולמו
נראה לי תמוה הדרישה, ולא ברור אם הדרישה היא חוקית, והאם יש פה הלנת שכר למרות שדרשתי באיחור, מרגע הדרישה כבר עבר למעלה מחודש בשל משהו שלא ברור בעליל שאלה נכבדה שנדונה אף היא ב"הלכת-שחר", האם הוראותיו הכלליות של חוק ההתיישנות ובהן הוראת סעיף 8 שעניינה התיישנות שלא מדעת, תחול על הוראת סעיף 160 לפקודה
בכל המקרים, כאשר בירר את חומרת מחלתו והאם היא מקנה לו נכות בשיעור גבוה מ- 90% היינו, השיעור הדרוש לשם קבלת פטור ממס לפי סעיף 9 5 לפקודה , נענה בשלילה בסעיף ב -הוא מילא שרוצה למשוך את כל כספי הפיצויים, -סכום הפיצויים שאני צריכה לשלם לו הם פטורים ממס 6000 שח בסה"כ כשמשכורתו החודשית היתה 6000 ופוטר לאחר שנה האם אני צריכה להתייחס לסעיף ב' בחישוב סכום המענק הפטור ממס? משום התוצאה אליה הגעתי לגופו של ענין, איני רואה להרחיב בענין טענות הסף

טופס 161 א להדפסה

ניתן לקבל גרין קארד חדש בארה"ב בלבד, מ.

7
איך למלא טופס 161א
גם סוכן הביטוח וגם המעסיק, אינם קיימים כבר מזמן
הגשת תביעה לפדיון כספי פנסיה
להבנתי עליכם למלא לעובדת כעת טופס 161 בהתאם לתקרות בסיום העבודה
סעיף 160 לפקודת מס הכנסה
האם הכספים ממעסיק א' ממשיכים ברצף למעסיק ג'? כמו כן האם אני גם צריכה למלא טופס מסוים? כספי פיצויים נמצאים בשתי קופות פנסיה עד התקרה וקופ"ג מעל התקרה