Founded in 1984 by an artist, Agora Gallery is a contemporary art gallery dedicated to the promotion of national and international artists seeking exposure to the New York art market גם חלוקת המשנה של השקל הייתה 100 אגורות, כך ש-10 אגורות מתקופת הלירה היו שוות אגורה אחת מתקופת השקל
ערך מאפיינים טכניים תיאור תאריך קוטר משקל הרכב שוליים צד נושא צד ערך תמונה הנפקה סיום 1 אגורה חדשה 15 מ"מ 0 הפעם הוטבעה המילה "אגורה" בלבד שכן הצירוף "אגורה חדשה" כבר שימש על-גבי המטבעות שהונפקו ב-1980

Home

לפיכך, אם הסכום הוא 4.

18
Agora Real
עד היה במחזור גם מטבע של אגורה אחת, אולם הנפקתו חדלה כיוון שעלות הנפקתו עלתה בהרבה על ערכו הנקוב
Agora Real
הדבר עורר בלבול מסוים, ולפיכך פרסם הנחיות מפורטות לגבי צורתם של מטבעות האגורה החדשים, כדי למנוע בלבול בינם לבין מטבעות "האגורה החדשה" של תקופת השקל הישן
Agora Real
בשל ה ששררה בשנים ההן חדלה הנפקת מטבעות ה"אגורה החדשה" כשנתיים מאוחר יותר, כיוון שלא היה להן עוד שימוש
ב- בוטלה הצמדת הלירה הישראלית ל ה לדברי בנק ישראל עלות ההנפקה של המטבע ערב ביטולו הייתה פי 3 מערכו הנקוב, וזאת, בין היתר, עקב העלייה החדה במחירי ה
Agora Gallery connects artists with professionals, art collectors, and other artists to create an ever growing family dedicated to the world of fine art

אגורה (מטבע)

ערך מאפיינים טכניים תיאור תאריך קוטר עובי משקל הרכב תמונה מסגרת צד נושא צד ערך הנפקה סיום 1 אגורה 17 מ"מ מ"מ 1 2 גרם 92% 6% 2% חלקה אניה הלקוחה ממטבע , סמל המדינה, המילה "ישראל" ב, ו ערך, שנת ההנפקה העברית 4 בספטמבר 5 אגורות 19.

22
Agora Real
על המטבעות החדשים הוטבעו המילים "אגורה חדשה" או "אגורות חדשות" כדי למנוע בלבול בינם לבין מטבעות האגורה הישנים
Home
Collectors are provided with a broad range of original artworks through our fine art sales website, ; our biannual art magazine, ; and our art collecting advice blog
Agora Real
גם הפעם נבחר השם "אגורה" לחלוקת המשנה, כך ש-10 שקלים ישנים הפכו לאגורה אחת
תשלום ב, , צ'קים וכדומה, נעשה לפי הסכום המדויק ללא עיגול עקב כך חל חד בשער הלירה הישראלית, ומטבעות בני פחות מ-10 פרוטות הפכו בלתי-שימושיים
מאותה סיבה יצא מהמחזור גם המטבע בן חמש האגורות ב-

Agora Gallery

.

Home
Agora Real
Agora Gallery