הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום הנך אחראי לדווח לנו בדבר שינויים שיחולו בפרטיך האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמך
מכיוון שהשולחנות גם קלי משקל הם ניתנים לקיפול ופתיחה על ידי מתבגרים או אפילו ילדים ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לדרוש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אך לא תדרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול

שולחנות מתקפלים במחירים אטרקטיביים

אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

2
שולחנות מתקפלים במחירים אטרקטיביים
כך מיד כשמסיימים לעשות שימוש בשולחן אפשר לקפל ולאחסן אותו בחזרה ובאופן שגרתי אין שום דבר שיתפוס מקום בדיוק באותה הנקודה
שולחנות מתקפלים במחירים אטרקטיביים
אנו רשאים לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שנמצא לנכון ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש
כל מוצרי KETER כתר פלסטיק בדגמים מומלצים ובמחירי מבצע
ניתן לעשות גם שימוש ביתי בשולחנות מתקפלים וכך חוסכים מקום רב של שולחן שלא צריך שיהיה מוצב באופן קבוע בשום מקום בבית
אנו רשאים לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהחנות, בהתאם לשיקול דעתנו ובלא שתהיה עלינו חובה לנמק את סיבת הסירוב יובהר כי בהתאם לתקנות, במכר של מוצר שמחירו עולה על 400 ש"ח, יחולו על החנות חובות היצרן או היבואן כאשר אין אפשרות לחנותם
החברה תאפשר לצרכן לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם הנך רשאי לבטל את הסכמתך זו על ידי מתן הודעה בכתב בדואר רשום או בשיחת טלפון עם נציג השירות

כל מוצרי KETER כתר פלסטיק בדגמים מומלצים ובמחירי מבצע

זמני אספקה מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

25
כל מוצרי KETER כתר פלסטיק בדגמים מומלצים ובמחירי מבצע
כיום ישנם סוגים רבים ומגוונים של שולחנות מתקפלים אשר יכולים בקלות להיות בשימוש בכל מצב, בכל מקום ובכל מזג אוויר
שולחן פלסטיק מתקפל fold & go רב שימושי 180 כתר פלסטיק
כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל החנות את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט בחנות
כל מוצרי KETER כתר פלסטיק בדגמים מומלצים ובמחירי מבצע
אבטחת מידע ופרטיות המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות הפרטיות שלך חשובה לנו
לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי ותנתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה אנו רשאים להחליט בכל עת על הפסקת פעילות החנות
במידה שגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי החנות יעכבו או ימנעו את מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו בחנות במועדים שנקבעו, החנות יציע לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר במועד מאוחר מהנקוב, או ביטול העסקה והשבת מלוא כספו אנו רשאים לחסום חבר בחנות בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו

כל מוצרי KETER כתר פלסטיק בדגמים מומלצים ובמחירי מבצע

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שהצרכן נתן הסכמה מפורשת מראש ובכתב, בהתאם להוראות החוק.

כל מוצרי KETER כתר פלסטיק בדגמים מומלצים ובמחירי מבצע
טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים
שולחנות מתקפלים במחירים אטרקטיביים
בכל שימוש או מצב שבו יש צורך בשולחן אפשר לחשוב על שולחן מתקפל
כל מוצרי KETER כתר פלסטיק בדגמים מומלצים ובמחירי מבצע
המוצר יוחזר לחברה על חשבון החברה