מה גם שמחירי הירקות והפירות יקרים אף יותר מהרשתות והסופרים הגדולים?? מטרת התכנית לחזק ולשקם את שוק "הכרמל", השוק המרכזי של העיר תל אביב, והשוק "המערבי" בשילוב עם מגורים, יצירת עוגנים לוגיסטיים ושטחים ציבוריים פתוחים לאזור והרובע כולו
במהלך הפגישות השפיעו הנציגים על התהליך התכנוני ותרמו מן הידע המקומי תשומות חשובות לתהליך התכנון התכנית תגדיר רוחב של 2 מ' לאורך חזית רחוב הכרמל למעברים בין החנויות לדוכנים, ומעבר מרכזי בין הדוכנים במרכז רחוב הכרמל ברוחב של 3

חוות דעת על שוק הכרמל

במגרשים 8 ו- 10 שינוי יעוד מ"מגורים" ל"מבנים ומוסדות ציבור" שטחו כ- 2,000 מ"ר.

4
רשימת חניונים של אחוזות החוף
השינוי בשוק לעומת המצב הקיים יהיה מינימלי, החנויות ומירב הדוכנים ישארו במקומם, כולל שוק הבשר
רשימת חניונים של אחוזות החוף
התכנית תאפשר הצבת דוכנים על שטח הרחוב דהיום, בניית קירוי קל לשוק, והצבת אלמנטים של תשתיות וריהוט רחוב כנדרש
פרויקט שידרוג מתחם שוק הכרמל
גם בדופן המגרש לרחוב דניאל תחויב חזית מסחרית, מול גן הכובשים, ע"פ אותם עקרונות
מגרשי ממ"י המערביים במגרש 9 שינוי יעוד מ "מגורים" ל"שטח ציבורי פתוח" שטחו כ- 1,000 מ"ר שוק הכרמל שינוי יעוד מ"דרך" ל"שוק" בקטע של רחוב הכרמל בין הרחובות אלנבי לקלישר, ורחוב יום טוב בין הרחובות מל"ן לסמטת הכרמל, והרחובות הניצבים שביניהם שוק הבשר על מנת לאפשר שיקום ושיפוץ השוק, שיפור התשתיות והעמדת דוכנים וקירוי
לדוכנים שיאלצו להתפנות מסיבות של בטחון, בטיחות ודרישות התשתיות והפיתוח, יוקצה מקום חלופי או ינתנו פיצויי פינוי

חוות דעת על שוק הכרמל

קוו בנין ברחוב הכרמל: קידמי לקומת הקרקע המסחרית יהיה 2.

9
חניון לילה
כ"חצר אוכל" שתקורה בקירוי קל, ע"פ תכנית העיצוב, ויותרו בה דוכני אוכל, הצבת שולחנות וכסאות, ועוד
רשימת חניונים של אחוזות החוף
ממערב לשוק, התוכנית מגדירה זכויות בנייה למגורים, מלונאות מסחר ומשרדים ומאפשרת חידוש עירוני באזור
פרויקט שידרוג מתחם שוק הכרמל
התכנית תייעד מגרשים זמינים לצרכי ציבור עבור תושבי כרם התימנים וכרם ישראל