בפרק זה מתאר עמוס את ההבדל בין ישראל לגויים, ומתאר את ה העתידה אך שליחות זאת של עם ישראל יצרה קנאה ושנאה כלפי היהדות
ה מפטירים ב, , - שעסקנו בו בשאלה ה אומר איש שלום שם: התורה העלימה המרי הזה והכליון והחימה אשר היו בעבור זה

פרשת קדושים

קדושים פסוקים: , , - , מס' פסוקים: 64 תוכן: רשימה ארוכה של מצוות בפרשה 13 38 , , , , הותרת פרט, שפיטה בצדק, , , , , , , , , אכילת , או או או פרט, , ושבועה עליה, , , , אדם מישראל, , , , , , , , , , , אכילת , , , , ו, , , , הונאה ב, , רוב אשכנזים , , - מעט מאשכנזים , , - איטלקים , , - תימנים , , - ספרדים וחב"ד , , - בול ישראלי לכבוד חגיגות העשור ל.

פרשת אחרי מות
ומדוע נקרא הר סיני בשם זה? תמר והגננת מגיעות — איפה המגדל שסיפרת לי עליו, שואלת הגננת? יואב, יובל, יוגב ותמר בנו יחד מגדל בפינת הקוביות
פרשת אחרי מות
והיו באים זקני ישראל אל הנביא על אודות הדבר ההוא והנביא מנע אותם מעשות כן
דפי צביעה לילדים: אחרי מות
להבנת הפסוקים בהפטרתנו השתמשנו הפעם במאמרו הארוך והמפורט מאד של "הציון — באור לנבואת יחזקאל סימן כ", וויען שנת תרח"ם ציון 1888
והוצרך אל הגרוש, לפי שהיו בהם מי שאף אם ישלחם לא ילכו פָּרָשַׁת קְדֹשִׁים היא השביעית בספר
על פי מסכת שבת לא כשאנחנו מבקשים "תסביר לי על רגל אחת", אנחנו מתכוונים להסבר קצר וממוקד שמתמצת את העיקר כאשר נקראת בערב ראש חודש אייר, קוראים את הפטרת

פרשת אחרי מות

והשנית, מצאתי בפרשה דבר חדש בקורות ימי עמנו בגולה.

דפי צביעה לילדים: אחרי מות
וכאשר חטאו ברצונם וכפרו בו כולם, לא נשאר רק העם הזה לשמו ופרסם בהם האותות והמופתים כי הוא אלוקי האלוקים ונודע בזה לכל העמים
פרשת קדושים
לכן התורה מצווה אותנו: "וִהְיִיתֶם לִי קְדֹשִׁים"- היהודי חייב להתנהג בקדושה על פי התורה בכל תחומי החיים , כדי להיות מובדל, מכל האומות- עליו לקיים את המצוות הן בין אדם לחברו והן בין אדם למקום
דעתון
הוא מנמק בהקדמתו לפירוש, מפני מה בחר בנבואה זו לכתוב עליה ספר שלם: ראשונה שנמצאו בה הרבה דברים שהוזכרו באגדות, אף שלא נרמז בהן שמקורן בפרשה זו וכשאדם קורא את הדברים באגדה, הוא מעקם את שפתיו, לפי שלבו חלוק עליו בהם