נשא את מנחמיה בשנת 1960 ונולדו להם ארבעה ילדים לפי אתר משרד החינוך, המר כשר חינוך ביצע מספר רב של פעולות לעיצוב סדר היום החינוכי של תלמידי ישראל: הוא יזם לקראת סוף כהונתו את יום הלימודים הארוך, הכניס לספרי הלימוד את תולדות מורשת יהדות המזרח, החינוך היהודי בתפוצות והקשר לישראל
לאחר מונה המר ל, וכיהן בתפקיד במשך 7 שנים לקראת הבחירות לוועידת המפד"ל בשנת 1967, הבחירות הראשונות המשמעותיות מאז החל המר בפעילותו עשור קודם לכן, התאחדו אנשי כלל הסיעות הוותיקות, , , ו, למרות היריבויות ביניהם, כדי להתמודד עם הכוח הצעיר העולה של המר

זבולון המר

המר כיהן בתפקידים אלו עד יום פטירתו.

7
זבולון המר
המר נפטר ממחלת ה ב ונקבר ב
זבולון המר
שירת ב של במסגרת ה
זבולון המר
בבחירות אלו זכו הצעירים בכ-25% מהקולות ובעקבות זאת דרשו ייצוג הולם של 3 מושבים ברשימה לכנסת בבחירות לכנסת השביעית בשנת 1969
ב הוא הוצב במקום ה-15 ברשימת המפד"ל המר הועמד בראש מחלקת הנוער והקים את "רשות הנוער" של המפד"ל כדי לקרב את הנוער אל התנועה
המר כיהן 4 שנים כ - , ולאחר , בשנת 1990, שב לכהונה נוספת בת שנתיים במשרד החינוך ב-2013 נקרא רחוב על שמו ב ב

זבולון המר

נוסף לכך כיהן המר כסגן ראש הממשלה, ובחלק מהקדנציה גם כשר הדתות.

זבולון המר
בעקבות זאת, הושגה פשרה על פיה הוצבו הרב נריה והמר במקומות ריאליים ברשימה ונציג שני של הצעירים, , הוצב בשולי הרשימה ונכנס לכנסת בעקבות מותו של אביו, בשנת 1971
זבולון המר
הוא הביא למימון ממשלתי של שכר הלימוד בתיכון והביא לחינוך חינם עד כיתה י"ב כבר בקדנציה הראשונה שלו
זבולון המר