הקטע בין מחלף מורשה ל נסלל ב- ונפתח באוגוסט בשאר הקטעים המהירות המותרת היא 90 קילומטר לשעה
בנוסף שודרג ממחלף ישי עד מחלף גולני וגם הוארך עד ב- נחנך , ב-— נחנך מחלף מורשה וב- נחנך

Highway 65 (Israel)

סלילת כביש בין חדרה ועפולה עלתה על הפרק בשנת כהמשך לסלילת מעפולה לשאטה , בראש ובראשונה כדי לשרת את הצבא הבריטי ובהמשך כדרך אלטרנטיבית לנסיעה דרך שהייתה מסוכנת בעת.

24
כביש 5
In October 2000, at the beginning of the , the road was blocked by local Palestinian protesters
כביש 5
העבודות כוללות סדרת שיפורים בטיחותיים, בהם הקמת הפרדה קשיחה בין המסלולים, הקמת מחלף חדש בצומת נחל עמוד, מערבית לצומת הקיים, והקמת שש הפרדות מפלסיות באמצעות מחלפונים מחלפים קטנים : מחלפון נטופה וכניסה למחנה הצבאי נטפים, מחלפון בועיינה-נוג'ידאת, מחלפון עילבון, מחלפון מסד-רביד, מחלפון צלמון ומחלפון קדרים
כביש 65
לאחר כינון בשנת , הוקפאו העבודות על הכביש ואלו חודשו רק לאחר כינון
From this point to the road crosses the southern part of the בעת פתיחת הכביש טענו גורמים בשמאל שסלילת הכביש היוותה בזבוז כספי ציבור מטעמים פוליטיים , אך במע"ץ טענו שמעבר לחשיבות של סלילת כביש מהיר בין תל אביב ו יש צורך בכביש כדי להקל את העומס ב
רוחב הכביש הוגדל מ-5 ל-7 מטר והוספו לו שולי חצץ ברוחב 3 מטר מכל צד עם בעיה זו התמודדו מתכנני שעובר במובלעת וגם מתכנני , שחלקים מהתוואי שלה חופפים ל

כביש 650

This road is the shortest and simplest way to connect these two major regions.

כביש 65
בשלב ראשון הורחב הקטע מצומת מגידו ל, בשלב שני הושלם הכביש מ ל ובשלב השלישי הורחב הכביש עד לגן השומרון ולגן שמואל
Highway 65 (Israel)
בשנת נחנכה הרחבת הכביש לדו־נתיבי בין לכניסה המערבית של אריאל
Highway 65 (Israel)
ידוע שכבר בימיו של מלך , , השתמשו בנתיב זה כנתיב מעבר לצבאות ומסחר
ב-1998 הוסבה צומת קסם למחלף לקראת סלילת בשנת הסתיים הפרויקט להסבת צומת גולני ל וב- הסתיים הפרויקט להסבת כל הצמתים ממחלף גולני לצומת עמיעד למחלפים
סמוך ל מגיח הכביש אל , וקטע ישר בן שבעה קילומטרים בין ו מכונה "כביש הסרגל" In the Israel received the portion of this road in for this reason

כביש 5

בתחילת התבצעו פרויקטים להסבת צומתי הכביש למחלפים.

26
Highway 65 (Israel)
בסוף הוסט מערבה צומת חדרה מזרח
Highway 65 (Israel)
צפון-מזרחית לעפולה מתבצעות עבודות לסלילת המשכו של כביש עוקף עפולה, שיקיף גם את מצפון
כביש 650
לאחר מספר שנים נסלל מצומת עיילבון כביש מהיר לכיוון צפון מזרח שחסך את המעבר בתוך עיילבון ומע'אר