יעקב מגדל את ברוך, וגם ל הכפר פינס, שהוא חברו הטוב של יעקב, יש השפעה רבה על גידולו וחינוכו של ברוך מלבד ליתרונות המיידים שיש לשימוש בספרות יפה בשיעורי ההיסטוריה עצמם, ניתן למצוא יתרונות לטווח ארוך שאינם דווקא קשורים למטרות כמו הבנת התקופה ההיסטורית הנלמדת
יצירות ספרותיות הכתובות בצורה מעניינת, מושכות קהל ויכולות למשוך את לב התלמידים

רומן רוסי

ליעקב ופייגה נולדו שני בנים ובת — אברהם, אפרים ואסתר.

כאמצעי ללימוד היסטוריה
Past Editorial Secretaries: Meir Medan, Esther Goldenberg, Haim A
כאמצעי ללימוד היסטוריה
הרומן אינו מתנהל באופן כרונולוגי, אלא נע קדימה ואחורה על ציר הזמן
A Study of Word Formation and Meaning in the Language of Meir Shalev / תצורה ומשמעות בלשונו של מאיר שלו על פי on JSTOR
Here, as one would expect, new Hebrew words and terms are created, and standards are set for grammar, orthography, transliteration and punctuation
יעקב פינס: מורה ומחנך ותיק בכפר שלימד ו ושתחת ידו עברו דורות שלמים של תלמידים הפך לאחד מ ב, ונבחר לאחד מששת הספרים הנקראים ביותר של הוצאת
The journal publishes articles that deal with the Hebrew language throughout all of its historical periods, from Biblical Hebrew through contemporary Modern Hebrew, as well as articles dealing with related fields, especially Jewish Aramaic and medieval and modern Judeo-Arabic יעקב מירקין: מראשוני החלוצים בעמק ואחד המייסדים של "חבורת העבודה על שם פייגה"

כאמצעי ללימוד היסטוריה

כך לדוגמה בקטע הבא המציג את תפיסת העולם החילונית של אנשי העלייה השנייה הבאה לידי ביטוי בדבריו של המורה יעקב פינס: "למחרת נסענו לבית שערים העתיקה.

25
רומן רוסי
אליעזר ליברסון: מראשוני החלוצים בעמק ואחד המייסדים של "חבורת העבודה על שם פייגה"
כאמצעי ללימוד היסטוריה
כמו כן ניתן להתייחס אליו בצורה ביקורתית יותר ולדון בנושא של עבודת האדמה ככפרת עוונות אצל אנשי העלייה השנייה תוך התייחסות להתפכחות של חלק מהחלוצים מעיקרון זה
כאמצעי ללימוד היסטוריה
לימים עזב את הכפר באורח מסתורי תוך שהוא נושא על כתפיו את הפר שקיבל כהוקרה על שירותו, ז'אן ולז'אן