אנו מאמינים שכבר בימים הקרובים תהיה בשורה בנושא" מזכירות בית הדין הרבני — פקס: 073-2629390
הם הוקמו על פי צו המפקד הצבאי, ותפקידם הוא שיפוט פלילי בגין עבירות על תחיקת הביטחון צווי המפקד הצבאי על-פי התקנה, מצב החירום בבתי המשפט, בתי הדין לעבודה, לשכות ההוצאה לפועל, בתי הדין לערערים, בתי הדין הדרוזיים ובבתי הדין השרעיים יימשכו עד ליום 16 באפריל 2020

איתור תיקים בבתי המשפט והוצאה לפועל

בתי דין אלה אינם חלק ממערכת המשפט של המדינה, בשונה מבתי הדין העוסקים ביהודים, מוסלמים ו, אך יש להם סמכות ולפסקי הדין שלהם נפקות זהה בדין המדינה.

4
בתי משפט לענייני משפחה כתובות
כבר בינואר 1949 נעשה ניסיון ראשון לפתוח בית משפט מחוזי בנצרת, שהייתה בירת הגליל בימי המנדט הבריטי
בכירי לחימי: בדחיפות להרחיב את עבודת בתי
בתחילה היה לבתי הדין הדתיים מעמד עצמאי מול בתי המשפט האזרחיים, אך פסיקת בית המשפט העליון לאורך השנים הכפיפה אותם לפסיקת בית המשפט העליון, ולחוק האזרחי
בקשה של מי שאינו צד להליך לעיין בתיק בית משפט (הליך)
מדי פעם מסרו דוברים רשמיים שפתיחת בית משפט מחוזי נמצא בדיונים ובית המשפט הוקם לבסוף בסוף שנת 1968
במרץ 1962 התפרסם שהשופט אלקיים יגיע לעיתים לאשקלון לבתי דין אלה יש שתי ערכאות: בית הדין האזורי לעבודה, וערכאת ערעור - בית הדין הארצי לעבודה
בין יתר עשרות עורכי הדין החתומים על המכתב, בנוסף לארצי ובר-נתן, ניתן למצוא את עורכות הדין ארנה לין, תמי פירון, מרים קליינברגר-עטר, חגית בליינברג, ברוריה לקנר, אביה אלף, אורלי טננבאום ושרית מולכו; וכן את עורכי הדין רם ז'אן, גיורא ארדינסט, רם כספי, רלי לשם, דודי תדמור, נדב ויסמן, יוסי בנקל, מיקי ברנע, גיל אוריון, אהרון מיכאלי, דיבון פרקש ואופיר צברי קיומם של חובות כספיים גם הוא דבר נפוץ וכאן נכנסת חשיבותו הרבה של נושא התזמון

תקשוב דרושים יולי 2021

הודעות מתאימות ברוח זו נמסרו לבתי המשפט ואף פורסמו באתר האינטרנט של הרשות השופטת.

7
בתי משפט לענייני משפחה כתובות
בתי המשפט בישראל מחולקים למחוזות, ולכן, בנוסף לסמכות העניינית, נדרשת סמכות מקומית כדי שבית משפט יוכל לדון בתביעה
נט המשפט
תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה
בקשה של מי שאינו צד להליך לעיין בתיק בית משפט (הליך)
בתחילת 1954 הוחלט על הקמת בית משפט מחוזי בבאר שבע בנשיאות השופט