איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו? אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים למען הסר ספק, מובהר כי תוך שימוש בשירותים ייתכן שתכנס דרך קישור או אמצעים אחרים, לאתרים, של צדדים שלישיים, ובכלל זאת לאתרי אינטרנט של רשויות מקומיות ספציפיות להן אנו מספקים שירותים, אך איננו מהווים חלק מהן בשנת 2017 אושרה תוכנית המתאר החדשה של אור עקיבא, כאשר יעד האוכלוסייה הוא 35,000 נפש עד לשנת 2030
כמו בכל עיר בישראל, גם באור עקיבא ישנם כמה הוסטלים לבעלי מוגבלויות שמופעלים על ידי עמותות עבור משרד הרווחה ומשרד הבריאות הם משקרים, הם אומרים שצעקתי עליהם

פניה נוספת לשרת הפנים: מנוס מהתערבותך לצורך שיפור מצבה של עיריית אור

ככלל מצויה אור-עקיבא בסביבה כפרית או סמי עירונית, מזרחית לה המועצה המקומית -.

17
אור עקיבא
שולה, שילדה לפני כשנה את בתה הקטנה, נאלצת לחפש מדי שבוע עמותות שיסייעו לה לתת אוכל לילדים
פניה נוספת לשרת הפנים: מנוס מהתערבותך לצורך שיפור מצבה של עיריית אור
מידע שאינו אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהלקוח משתמש בשירותים, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו לקוח
דרושים עיריית אור עקיבא ב
ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף
בתקופת הפריימריז של מפלגתו תמך במפתיע ב, שהגיע למקום האחרון לקראת סוף הגיע גל עלייה גדול מה
גם כשחזר לעיריית אור עקיבא ב-2013, אחרי שנים ארוכות בכנסת, יחזקאל הייתה שם כדי לסייע לו, לגשר ולהוות אף פה מול כלי התקשורת למען הסר ספק, הבעלים רשאים לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתם הבלעדי

פניה נוספת לשרת הפנים: מנוס מהתערבותך לצורך שיפור מצבה של עיריית אור

השופט גיא אבנון כתב בהחלטתו כי חומר החקירה שהועבר לעיונו מלמד כי קיים חשד סביר הקושר את אדרי למלוא העבירות המייחסות לו.

3
פניה נוספת לשרת הפנים: מנוס מהתערבותך לצורך שיפור מצבה של עיריית אור
כיצד אנו אוספים מידע אודות הלקוחות שלנו המידע נאסף על ידינו באופנים הבאים: 1 באמצעות כניסתך ושימוש באתר האינטרנט
יעקב אדרי
לאחר הרכבת הממשלה, ב- 2003 מונה לסגן השר לביטחון הפנים
דרושים עיריית אור עקיבא ב
כמו כן, הבעלים יאספו ויעבדו מידע אישי רגיש ביחס לקטינים נשואי חלק מהבקשות
מידע בנוגע לבני משפחה ייתכן כי כחלק מן השימוש בשירותים, ייקלט ויישמר בידי הבעלים מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לרבות בני משפחה של המשתמש ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף
כדי ליצור קשר עם לקוחות לצורך מתן תמיכה טכנית הנדרשת על מנת לספק להם את השירותים; ו- כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה על הבעלים המשתמש מאשר כי בעצם מילוי טופס בקשה כלשהו במסגרת האתר, ובהעברת המידע הרלוונטי לידי הבעלים, מסכים הוא כי מלוא המידע שימסור יועבר לידי הרשות המקומית, לצורך טיפול בפנייתו

אגף החינוך

בתחילת החודש הייתי צריכה לקחת את שניהם לבית חולים למעקב רפואי ולא היה לי מספיק כסף לאוטובוס, אז לא הלכנו לבדיקה.

15
אור עקיבא
הבעלים לא יישאו בכל אחריות בקשר לאיסוף ועיבוד מידע כאמור
יעקב אדרי
מידע אישי במהלך השימוש בשירותים, מידע אישי מזהה ייקלט וישמר בידי הבעלים להלן: "מידע אישי"
יעקב אדרי
בשנת חל מפנה משמעותי בהתפתחות העיר שמנתה עד אז כ־8,000 נפש עם הגעתו של גל עליה גדול מברית המועצות לשעבר