מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה
אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי למיטב ידיעת מפעילת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי

נגרר פתוח

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני sales zicki.

10
א.ג. נגררים
לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק
ווי גרירה
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל
א.ג. נגררים
AS IS לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו
מעל 1,000,000 ווי גרירה של BRINK נמכרים מידי שנה ברחבי אירופה בעבר נקראה החברה בשם: ברינק, אולם לפני מספר שנים נקנתה החברה ע"י חברת טולה השבדית, הידועה במוצרי הרכב המתקדמים שלה כגון: גגונים, מנשאי אופניים ופתרונות אחסון לרכב שיתוף הפעולה הניב פירות ומיקם את שתי החברות כחברות מספר 1 בתחום, ושם נרדף לאיכות
חברת BRINK וחברת WESTFALIA שמיובאות בלעדית ע"י חברת ציקי תעשיות מתכת בע"מ הן היחידות בארץ אשר מספקות ישירות לייצרני הרכב OEMׂ את ווי הגרירה מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם להלן: "המשובים"

א.ג. נגררים

מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה.

3
נגרר פתוח
ניתן לכבות את פונקציית המיקום במכשיר הסלולרי ובכך למנוע ממפעילת האתר לאסוף את המידע כאמור בסעיף זה
נגררים ועגלות לרכב
ווי הגרירה של החברה מיוצרים ומעוצבים במיוחד לרכבי השוק האירופאי, ולכן הם מסופקים כמוצר אורגינלי ישירות לייצרני הרכב
נגררים
חברת נגררי השרון עוסקת בייבוא, ייצור, מכירה, השכרה, קנייה והחלפה של כל סוגי הנגררים ומתמחה בהתקנת ווי גרירה מקוריים לכל סוגי הרכבים: הן עבור רכבים פרטיים והן עבור רכבים מסחריים
מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת , בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו
במקרה כאמור "ציקי תעשיות מתכת בע"מ" תאפשר למשתמש לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד

א.ג. נגררים

כשהנגררים בתנועה אתה נהנה מחווית נהיגה והובלה בטוחה יעילה ונוחה, תוך מתן שירותים למגוון אזורים בארץ! תהליך זה לוקח כשבוע ימים וכלול במחיר.

11
א.ג. נגררים
אחריותה הבלעדית והממצה של מפעילת האתר לגבי ספקים תהיה למסירת פרטיהם ועם מסירת פרטים כאמור תהיה משוחררת מכל חובה אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי מפעילת האתר באותו עניין
נגררים
מוצרים ושירותים באחריות מפעילת האתר
ווי גרירה
נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר