חברי הכנסת הם נציגי המפלגות, שקיבלו בבחירות את הקולות הרבים ביותר יחסית לאחרים חוק ביטוח בריאות ממלכתי תפקיד חוק הבריאות הממלכתי, להבטיח לכל אדם במדינה טיפול בריאותי הולם, ללא קשר לאפשרויותיו הכלכליות
לפי החוק, מחויבת המדינה לספק לכל ילדה וילד מקום במוסד חינוכי — גן או בית ספר הדוגמה האיומה ביותר של הגזענות היא תורת הגזע שפותחה בגרמניה על ידי התנועה הנאצית

אזרחות

במסגרת ה סטטוס זה לא היה קיים, והוא התקיים רק בחלק מן ה, שלתושביהם הייתה מסוימת מהשלטון הפיאודלי.

13
מושגים באזרחות
עם ישראל הוא עמו של האלוהים, ולכן יש להודות לאלוהים על חסדיו, ועל כך שהציל את שארית הפליטה והביאם לארץ ישראל
מושגים באזרחות
כלומר, האם המדינה אמנם מעניקה הזדמנויות שוות לכל התושבים באשר הם, ללא כל אפליה
מושגים באזרחות
הפלורליזם מתבטא בכל תחומי החיים, כלכלי, חינוכי, פוליטי וכו" המגילה ברובה היא דקלרטיבית, דהיינו בעלת משמעות הצהרתית, אם כי מופיעים בה הוראות ועקרונות המחייבים מבחינה משפטית
האזרחות כוללת חובות ואחריות של המדינה כלפי האדם האזרח, וזכויות וחובות של האזרח כלפי המדינה מדינת ישראל הייתה בין המדינות שאישרו את ההכרזה

תוכניות לבגרות

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

4
תוכניות לבגרות
מאז ועד היום נחקקו החוקים ברוח זו
מאה מושגי יסוד
אחת מהן היא השוויון בין המינים או שוויון מגדרי; משמעותו שאין להפלות יחיד או קבוצה מפאת מינו או מינה
מושגים באזרחות
חשיבותה הפוליטית של מגילת העצמאות: למגילת העצמאות חשיבות פוליטית עצומה, שכן נקבעו בה רשויות השלטון: "הרשות המחוקקת" היא מועצת המדינה הזמנית, ו"הרשות המבצעת" היא הממשלה הזמנית
מאפשר השתתפות אזרחים בחיים הפוליטיים הפעילות של האזרחים יכולה לשנות החלטות של הממשלה, להשפיע על הדיונים, להפחית מחירים של מוצרים, ועוד ועוד
בתהליך הרכבת הממשלה החדשה חוברות חלק מהמפלגות למפלגה הגדולה, המקימה את הממשלה, ובכך הן נעשות חלק מהשלטון קבוצות שונות מוכלות באזרחות באופן שונה ונהנות מזכויות שונות ומחובות שונות

מושגים באזרחות

בישראל, לדוגמה, הביאו הטיפול והיחס הדומים לעולי ארצות האסלאם ליצירת חדש ובעקבותיו ליצירת קבוצה בעלת זהות ייחודית, שלא הייתה קיימת לפני תהליך זה - ה.

30
מאה מושגי יסוד
היום נחשבת הגזענות לאחד הפשעים המרכזיים נגד האנושות נוסח האמנה הבין-לאומית בדבר ביטול אפליה גזעית על כל צורותיה אושרר על ידי מדינת ישראל
מושגים באזרחות
לפלורליזם חייבת להתקיים הסכמיות- הסכמה בין הקבוצות השונות בתוך החברה, לפחות עד רמה של רוב
תרשימים, עזרים, מבחנים
בעקבות כך, מקובל להתייחס גם ל אזרחות של קבוצות - חוקרים רבים מצביעים על העובדה כי העובדה של שונות מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ו שונים גורמים לכך כי האזרחות של קבוצות אלו היא שונה ומרובדת